google-site-verification=Dz1EZBcJqIei6nlxG7oBueTnDlZpkHBGBHfVNrdVPSI regulamin drukarni - OBLICKIGRAPHICS - druk- reklamy - strony www - fotografia

regulamin drukarni - OBLICKIGRAPHICS - druk- reklamy - strony www - fotografia

Fotografia - Drukarnia - Reklamy - Internet
Przejdź do treści
Regulamin Drukarni OblickiGraphics
Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe
OBLICKIGRAPHICS – Jerzy Oblicki
Ul. Skalna Góra 15/43
NIP. 867 160 09 90
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: oblickigraphics@gmail.pl
Postanowienia ogólne
1.        Złożenie zamówienia w OblickiGraphics jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.
2.        W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Drukarnię OblickiGraphics, zostaje zawarta umowa międz Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
3.        Przedmioty wystawione w aukcjach Allegro oraz na sklepie internetowym opisane są cenami brutto. Wszystkie podawane w korespondencji ceny są cenami BRUTTO, chyba że kwota jest opisana inaczej.
4.        Zleceniodawca o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
5.        Płatności realizowane są poprzez przedpłatę na konto OblickiGraphics.
6.        Zmiany danych i opracowanie projektu będzie dodatkowo naliczane.
7.        Umowy kupna-sprzedaży zawarte poprzez portal Allegro.pl są zobowiązujące i NIE są wycofywane. W przypadku odmowy zakończenia realizacji ze strony Kupującego, druk wykonywany jest z plików w ostatniej przysłanej wersji i towar wysyłany jest za pobraniem (do kosztów wysyłki doliczane jest 10 PLN). Promocje i okazje w postaci upustów cenowych liczone są od kwoty z cennika standardowego, dostępnego w serwisie on-line www.oblickigraphics.pl.

 Projekty
 8.        Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu NIE jest możliwe.
 9.        OblickiGraphics realizuje zlecenia na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę projektów. Projekty mają być dostarczone w formacie jaki wyznaczyła drukarnia. W innym przypadku Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy tym spowodowane. Szczegóły dostępne są w dalszej części regulaminu.
10.      Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i projekty. Jeśli projekt jest tworzony przez firmę OblickiGraphics, to jest wysyłany do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Drukarnia nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku jeśli projekt został obejrzany i ostatecznie zatwierdzony.
 
Prawa autorskie i inne
11.     Odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych plików ponosi Zleceniodawca. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapewnieniem przez Zleceniodawcę o posiadaniu pełnych praw do powielania posiadanych materiałów. Zleceniodawca oświadcza również, że przysyłane pliki są wolne od wirusów, które później utrudnią lub nawet uniemożliwią sprawne działanie urządzeń komputerowych jak i oprogramowania.

Terminy realizacji i warunki wysyłki
12.     Zleceniodawca musi przestrzegać terminu złożenia dokumentów i projektów. Jeśli są dostarczone w dalszym terminie Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
13.     Podawane na stronie terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie na podstawie osobnej umowy. Jeśli w ofercie termin określony jest jako gwarantowany, wszystkie warunki są również zawarte w takiej ofercie.
a) pierwszym dniem realizacji druku jest dzień następujący po przekazaniu zlecenia do realizacji (zaksięgowaniu wpłaty oraz dostarczeniu poprawnych plików i/lub akceptacji przesłanego podglądu, jeśli miał być taki podgląd wysyłany);
b) dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia.
14.     Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, chyba że ustalono inaczej.
15.     Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia tego typu reklamacji jest spisany w obecności kuriera protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości).
16.     OblickiGraphics nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.

Warunki reklamacji jakości towaru
17.     Termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynosi miesiąc od dostarczenia towaru. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec drukarni, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.
18.     W przypadku kolorowych produktów możliwe jest odstępstwo od oryginalnych kolorów i nie podlega ono reklamacji, jeśli zleceniodawca nie dostarczył razem z projektem cromalinu.
19.     Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część niespełniającą wymogów jakości.
20.     Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom np. współpracownikom Zleceniodawcy
21.     Nadmiar lub niedomiar do 5% towaru (w przypadku poligrafii) lub różnica wymiaru do 2% (w przypadku druków wielkoformatowych) jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

Ogólny szkic procedury realizacji zlecenia
1.   Przygotowanie projektu:
 
Po stronie Zleceniodawcy
- projekt dostarczony do OblickiGraphics drogą internetową lub tradycyjną;
- poprawność jest nieodpłatnie sprawdzana pod względem kolorystyki, rozdzielczości i wymiarów;
 jeśli projekt przeszedł weryfikację, jest on przekazywany do druku i nie ma możliwości jego zmiany;

Po stronie Zleceniobiorcy
 - materiały i dane dostarczone do OblickiGraphics drogą internetową lub tradycyjną;
 - uzgodnienie warunków finansowych dotyczących wykonania projektu;
 - podgląd wydruku odesłany w formie elektronicznej;
 - ewentualne poprawki (do trzech wliczonych w cenę wykonania projektu);
 - podgląd wydruku odesłany w formie elektronicznej lub (po wcześniejszych ustaleniach) w formie wydrukowanej próbki drogą tradycyjną;
 - ostateczna akceptacja.
2.        Ustalenie warunków zlecenia:
            rodzaj zamawianego towaru;
            nakład i rodzaj zamawianego wydruku;
            ustalenie całkowitej ceny, a także rodzaju dokumentu
            potwierdzającego wpłatę (paragon lub faktura VAT);
            omówienie warunków dostawy;
            ustalenie terminu realizacji.
3.        Realizacja wydruków po przyjęciu zlecenia.
4.        Wysyłka towaru na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
5.        Odbiór wydruków oraz ustosunkowanie się do nich pod względem ewentualnych uwag.


 Ogólna specyfikacja przygotowania plików
1. Wszystkie pliki należy spakować do formatu ZIP lub RAR.
2. Formaty plików:
 PDF ( Zalecany ) - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili ICC,profil kolorów CMYK  (device CMYK);
 TIF -  format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili, bez warstw - spłaszczone.
 JPG - format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili, minimalna kompresja.

 UWAGA!!!
 Drukarnia OblickiGraphics NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF z programu Corel Draw, a także pliki PSD lub TIFF niepoprawnie wygenerowane oraz wynikłe z tego tytułu błędy.
W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem (przekształcić na mapę bitową).
CDR – do wersji X4 - teksty zamienione na krzywe, mapy bitowe w skali 1:1, 300dpi, CMYK, Pliki przesyłane w corelu przyjmowane są na odpowiedzialność Kupującego.
3. Sprawdzenie pracy.
Drukarnia OblickiGraphics może sprawdzić poprawność danych (odpłatnie). Pliki bez opcji sprawdzenia zostaną wydrukowane w postaci takiej jak zostały przygotowane.

4. Układ graficzny.
 ·         Katalogi i broszurki przesyłamy zawsze w  formacie PDF strona po stronie,
 ·         Każda strona powinna zawierać:
 o    linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji,
 o    opis nr strony (katalogi, broszurki)  w obszarze poza liniami cięcia,
 ·         Elementy drukowane na spad powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm.
 ·         Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia.
 ·         Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint), Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy.
·         Drukarnia OblickiGraphics NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikłe  z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do               profilu Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004.


Weryfikacja kolorystyczna (Proof, cromalin) oraz opcja płatna na życzenie klienta.
·         Na każdej stronie proofa powinien się znajdować pasek kontrolny Ugra/FOGRA MediaWedge V.2.0.
·         Odbitka próbna powinna być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do Drukarni.
·         Dostarczenie do druku prawidłowo wykonanej odbitki próbnej jest warunkiem uzyskania zbieżności druku z wzorem.
·         Odbitka próbna nie spełniająca warunków opisanych w powyższym dokumencie nie stanowi wiarygodnego wzoru kolorystycznego dla druku. W takiej sytuacji           lub w przypadku braku wzoru koloru dla prac, dla których jakość reprodukcji barwnej jest szczególnie istotna, do druku może być użyty wzór koloru wykonany           w  drukarni na koszt klienta.
·         Według normy  ISO 12647 odbieg kolorystyczny może wynosić +/- 5% dla każdego koloru.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć nieporozumień.

Drukarnia OblickiGraphics nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały niezgodne ze specyfikacją oraz wynikłe z tego tytułu błędy w druku.

Wróć do spisu treści